cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1 (d) a, với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù? b, tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5

Question

cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1 (d)
a, với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù?
b, tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-08-11T04:32:24+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:33:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Để (d) tạo với trục Ox một góc tù

  $\to \alpha>90^o\to \tan\alpha<0\to 2-k<0\to k>2$ 

  b.Để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5

  $\to 5=(2-k).0+k-1\to k=6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )