Cho em hỏi : 33-5 mũ x-1 xuống hàng =8 đề yêu cầu tìm x

Question

Cho em hỏi : 33-5 mũ x-1 xuống hàng =8 đề yêu cầu tìm x

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-08-20T04:58:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:59:57+00:00

  Đáp án:x=3

   

  Giải thích các bước giải:

  => x=3

   

  0
  2021-08-20T04:59:58+00:00

  Đáp án: x=3

   

  Giải thích các bước giải:

  33 – 5^x-1=8

         5^x-1=33-8

         5^x-1=25

         5^x-1=5²

        ⇒  x-1=2

             x    =2+1

             x    =3

  Vậy:    x=3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )