Cho em hỏi ngu (iso pentane ) với (sec butyl) có giống nhau không ạ

Question

Cho em hỏi ngu (iso pentane ) với (sec butyl) có giống nhau không ạ

in progress 0
Melody 3 giờ 2021-09-07T10:52:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:54:09+00:00

  Đáp án:

  Khác nhau nha

  Giải thích các bước giải:

  Công thức của iso pentane là: \(C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_3}\)

  Công thức của sec butyl: \((C{H_3} – C{H_2} – C(C{H_3}) – )\)

   xét về công thức phân tử iso pentane là \({C_4}{H_{10}}\) còn sec butyl là \({C_4}{H_8}\) nên sẽ khác nhau

  0
  2021-09-07T10:54:38+00:00

  Khác nhau. 

  – Isopentan ($CH_3-CH(CH_3)-CH_3$) là hidrocacbon, ankan nhánh.

  – Sec-butyl ($CH_3-CH_2-C(CH_3)-$) là nhóm ankyl.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )