Cho h/s y=x^4 -(m+9)x^2 +9m (C). Tìm giá trị của m để (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hành độ lớn hơn -4 .

Question

Cho h/s y=x^4 -(m+9)x^2 +9m (C). Tìm giá trị của m để (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hành độ lớn hơn -4 .

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-05T17:59:48+00:00 1 Answers 124 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:01:01+00:00

  Đáp án:

  0<m<16 và m#9

  Giải thích các bước giải:

  Xét pt hoành độ giao điểm của (C) và Ox ta được:

  x^4 -(m+9)x^2 +9m=0

  Đặt x^2=t(t>0)

  ⇔pt trở thành:

  t^2-(m+9).t+9m=0

  ⇔t^2-9t-mt+9m=0

  ⇔(t-9).t-m.(t-9)=0

  ⇔(t-m).(t-9)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}t=9\\t=m\end{array} \right.\)

  +)t=9⇔x^2=9

  ⇔x=±3>-4

  +)t=m

  Theo bài ra⇒pt: x^2=t=m có 2 nghiệm >-4

  ⇔$\left \{ {{m#9} \atop {0<m<16}} \right.$

  Vậy 0<m<16 và m#9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )