cho hai đa thức sau;A x=2 cộng 3x cộng x ;bx =-2 cộng x a, sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b, tính A x cộ

Question

cho hai đa thức sau;A x=2 cộng 3x cộng x ;bx =-2 cộng x
a, sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b, tính A x cộng B x

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-05T20:55:24+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T20:56:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 

  A(x)= 2+3x+x

  A(x)= 4x+2

  B(x)=-2+x

  B(x)=x-2

  b)

  A(x)+B(x)= 4x+2+x-2

  A(x)+B(x)= (4x+x)+(2-2)

  A(x)+B(x)= 5x

  0
  2021-10-05T20:56:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  A(x)=4x+2

  B(x)=c-2

  b)

  A(x)+B(x)=4x+2+x-2

  <=>5x

  Vậy A(x)+B(x)=5x

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )