Cho hai đồng vị $A_1$ và $A_2$ , trong đó $A_1$ có tổng số hạt là 24 , đồng vị $A_2$ có tổng số hạt là 26 . $\%$ của hai đồng vị $A_1$ và $A_2$ là bằn

Question

Cho hai đồng vị $A_1$ và $A_2$ , trong đó $A_1$ có tổng số hạt là 24 , đồng vị $A_2$ có tổng số hạt là 26 . $\%$ của hai đồng vị $A_1$ và $A_2$ là bằng nhau. Tìm nguyên tử khối trung bình của $A$ (Đs:17)
Giải chi tiết

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-08-22T22:29:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:31:11+00:00

  Xét đồng vị $A_1$:

  $2p+n_1=24\Leftrightarrow n_1=24-2p$

  Ta có $p\le n_1\le 1,5p$

  $\Rightarrow p\le 24-2p\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow 6,8\le p\le 8$

  $p\in\mathbb N^*\Rightarrow p\in\{7;8\}$

  $p=7\Rightarrow n_1=10$ (loại)

  $p=8\Rightarrow n_1=8$ (hợp lí)

  Vậy nguyên tố là oxi, $p=n_1=8$

  Đồng vị $A_1$ có số khối $8+8=16$

  Đồng vị $A_2$ nhiều hơn 2 nơtron nên số khối $18$

  Phần trăm mỗi đồng vị là $50\%

  $\to\overline{A}=16.50\%+18.50\%=17$

  0
  2021-08-22T22:31:22+00:00

  Theo đề bài , ta có : A1 có tổng số hạt là 24 => 2p1+n1=24 => n1=24-2p1

  => p1 ≤ n1≤1.5p1

  => p1≤24-2p1≤1.5p1

  <=>6.8≤p1≤8

  Đk : p1∈N*

  => TH1: p1=7 => n1=10 (loại)

        TH2: p1=8 => n1=8 (t/m)

  Vì A1 và A2 là 2 đồng vị => p2=e2=8 hạt

  => n2=26-16=10 hạt

  => A1=p1+n1=16 

        A2=p2+n2=18

  Ta lại có %A1=%A2=> A=$\frac{16+18}{2}$ =17 hạt

  Vậy NTK trung bình của A là 17 đvC

  Cho mình xin ctlhn nhất ạ ( Nếu có thể ạ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )