cho hai đường thẳng (d1): y=(2+m)x+1 và (d2): y=(1+2m)x+2 1) tìm m để (d1) và (d2) cắt nhau giúp tới với mai tới thi rồi:((

Question

cho hai đường thẳng (d1): y=(2+m)x+1 và (d2): y=(1+2m)x+2
1) tìm m để (d1) và (d2) cắt nhau
giúp tới với mai tới thi rồi:((

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-24T19:35:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:36:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   để 2 đường thẳng cắt nhau thì hệ sau có nghiệm:

  $\left\{ \begin{array}{l} y = \left( {2 + m} \right)x + 1\\ y = \left( {1 + 2m} \right)x + 2 \end{array} \right.$

  Ta có:

  \[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} y = \left( {2 + m} \right)x + 1\\ y = \left( {1 + 2m} \right)x + 2 \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left( {2 + m} \right)x + 1 = \left( {1 + 2m} \right)x + 2\\ y = \left( {2 + m} \right)x + 1 \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left( {1 – m} \right)x = 1\\ y = \left( {2 + m} \right)x + 1 \end{array} \right. \end{array}$

  Để hệ có nghiệm thì ${1 – m \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 1}$

  Vậy m khác 1 tmđb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )