Cho hàm số: y=(2m-1)x+3 a) Tìm giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên R. b) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A(2;-3) c) Tìm m để (d) song song v

Question

Cho hàm số: y=(2m-1)x+3
a) Tìm giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên R.
b) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A(2;-3)
c) Tìm m để (d) song song với đường thẳng y=3x-2

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-07-28T13:26:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:27:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Để y=(2m-1)x+3 đồng biến trên R thì 2m-1>0

                                                              <=>  2m>1

                                                              <=>    m>1/2

  b) Để đường thẳng (d) đi qua A(2;-3) thì -3=(2m-1)2+3

                                                         <=>   -3=4m-2+3    

                                                         <=>-4m=-2+3+3

                                                         <=>-4m=4

                                                            <=>m=-1

  c) Để (d) song song với đường thẳng y=3x-2 thì 2m-1=3

                                                                           <=> 2m=3+1

                                                                           <=> 2m=4

                                                                             <=>  m=2

  0
  2021-07-28T13:27:50+00:00

  a) để hàm số đồng biến thì 2

         2m-1>0

  ⇔  m> $\frac{1}{2}$ 

  b) để đường thẳng (d) đi qua A(2;-3) thì thay x=2; y=-3 vào (d) ta được

  -3=(2m-1)2+3

  ⇔m=-1

  c) Để (d) song song với đường thẳng y=3x-2 thì

  $\left \{ {{2m-1=3} \atop {3\neq-2}} \right.$ 

  ⇔m=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )