cho hàm số y= x ² -4x -1 a) vẽ ( P ) b) tìm m để | x ² -4x -1 | =m có 2 nghiệm c) CMR : pazapol : y = 2x ² + 7x -4 cắt ( P ) tại 2 điểm phân biệt .

Question

cho hàm số y= x ² -4x -1
a) vẽ ( P )
b) tìm m để | x ² -4x -1 | =m có 2 nghiệm
c) CMR : pazapol : y = 2x ² + 7x -4 cắt ( P ) tại 2 điểm phân biệt . tìm tọa độ giao điểm cuae 2 điểm đó

in progress 0
Samantha 7 phút 2021-09-15T02:49:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:51:16+00:00

  b) Từ Câu a) ta vẽ được đồ thị $|x^2-4x-1|$ bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm dưới Ox qua Ox.

  Để ptrinh $|x^2 – 4x – 1| = m$ có 2 nghiệm thì 2 đồ thị $y=|x^2 – 4x -1|$ và $y = m$ phải giao nhau tại 2 điểm.

  Nhìn đồ thị ta thấy $m = 0$ hoặc $m > 5$.

  c) Xét ptrinh hoành độ giao điểm

  $2x^2 + 7x – 4 = x^2 – 4x -1$

  $<-> x^2 + 11x -3 = 0$

  Ptrinh có 2 nghiệm $x = \dfrac{-11-\sqrt{133}}{2}$ và $x = \dfrac{-11+\sqrt{133}}{2}$.

  Vậy hai đồ thị cắt nhau tại 2 điểm

  THay vào một trong 2 hso, ta tính đc tọa độ 2 giao điểm là

  $(\dfrac{-11-\sqrt{133}}{2}, \dfrac{169+15\sqrt{133}}{2}), (\dfrac{-11+\sqrt{133}}{2}, \dfrac{169-15\sqrt{133}}{2})$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )