Cho hàm số y=f(x)=1/2x-3 nếu x>=6 và 3-1/2x nếu x<6 a. Đại lượng x có là hàm số của đại lượng y không? b. Tính f(-2),f(0),f(7) c. Viết gọn hàm số f(x)

Question

Cho hàm số y=f(x)=1/2x-3 nếu x>=6 và 3-1/2x nếu x<6 a. Đại lượng x có là hàm số của đại lượng y không? b. Tính f(-2),f(0),f(7) c. Viết gọn hàm số f(x)

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-07-29T22:10:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:11:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) x có là hàm số của đại lượng y

  b) f(-2)=$3 – \frac{1}{2}.x = 3 – \frac{1}{2}.( – 2) = 4$ (do -2<6)

  f(0)=$3 – \frac{1}{2}.x = 3 – \frac{1}{2}.( 0) = 3$ (do 0<6)

  f(7)=$\frac{1}{2}.x – 3 = \frac{1}{2}.7 – 3 = \frac{1}{2}$ (do 7>6)

  c) f(x)=$\left| {\frac{1}{2}x – 3} \right|$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )