cho hàm số y=f(x)-(3m-1)x^2 xác định giá trị m để hàm số đồng biến x>0

Question

cho hàm số y=f(x)-(3m-1)x^2 xác định giá trị m để hàm số đồng biến x>0

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-27T20:17:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:18:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $y=f(x)=(3m-1)x^2$

  Để hàm số đồng biến khi $x>0$

  $⇒a>0$

  $⇒3m-1>0$

  $⇒3m>1$

  $⇒m>\dfrac{1}{3}$

  Vậy với $m>\dfrac{1}{3}$ thì hàm số $y=f(x)=(3m-1)x^2$ đồng biến khi $x>0$

  Giải thích:

  Hàm số $y=ax^2$ đồng biến khi $a$ và $x$ cùng dấu

                                  nghịch biến khi $a$ và $x$ trái dấu 

  0
  2021-10-27T20:19:37+00:00

  Giải thích:

  Ta có: y=f(x)=(3m-1)^2

  Để hàm số đồng biến x>0 thì a>0

  Mà:a=3m-1>0

  (=)3m>1

  (=)m> $\frac{1}{3}$ (thỏa mãn)

  Vậy m>$\frac{1}{3}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )