cho hàm số y=f(x)=(m+1)x+2.Tính gía trị của m khi x=4 thì y=2022 Ai trả lời nhanh nhất mik vote 5*+ctlhn nhee

Question

cho hàm số y=f(x)=(m+1)x+2.Tính gía trị của m khi x=4 thì y=2022
Ai trả lời nhanh nhất mik vote 5*+ctlhn nhee

in progress 0
Faith 1 năm 2021-11-26T11:23:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:24:38+00:00

  Đáp án:

  với $x=4$ và $y=2022$ thì $m=504$

  Giải thích các bước giải:

  Với $x=4$ thì  $y=2022$ thay vào hàm số $y=f(x)=(m+1)x+2$ ta có :

  $2022=(m+1).4+2$

  $2022=4m+6$

  $4m=2016$

  $m=504$ 

  Vậy với $x=4$ và $y=2022$ thì $m=504$

   

  0
  2021-11-26T11:25:10+00:00

  ~ ( Chúc bạn học tốt ^^ ) ~

  Vì khi x=4 thì y=2022 nên thay x = 4 và y = 2022 vào hàm số y=f(x)=(m+1)x+2, ta được:

         2022 = f(4)= ( m+1) . 4 + 2

    ⇔ 2022 = 4m + 4 + 2

  ⇔   2022 = 4m + 6

  ⇔    4m = 2016

  ⇔      m = 504 

  Vậy khi x=4 và y=2022 thì m = 504

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )