Cho hàm số y =( m + 1)x+m-1 a) Xác định m là hàm số bậc nhất; m là hàm số đồng biến b) Xác định m thay đổi thì đường thẳng d luôn đi qua điểm (7;2)

Question

Cho hàm số y =( m + 1)x+m-1
a) Xác định m là hàm số bậc nhất; m là hàm số đồng biến
b) Xác định m thay đổi thì đường thẳng d luôn đi qua điểm (7;2)

in progress 0
Faith 2 tuần 2021-11-24T17:32:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:34:26+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Để `y` là hàm bậc nhất thì ` m + 1 \ne 0 => m \ne -1`

  Để `y` đồng biến thì ` m +1 > 0 => m > -1`

  `b)`

  Thay ` x = 7 ; y= 2` vào ` y =(m+1)x + m -1`

   ` => 7*(m+1) + m – 1 = 2`

  ` => 7m + 7 + m -1 = 2`

  ` => 8m = 2 – 6 = -4`

  ` => m = -1/2`

  Vậy ` m =-1/2`

  0
  2021-11-24T17:34:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )