Cho hệ phương trình $\left \{ {{(k-1)x+y=3k-4} \atop {x+(k-1)y=k}} \right.$ Tìm giá trị nguyên của k để hệ có nghiệm nguyên

Question

Cho hệ phương trình $\left \{ {{(k-1)x+y=3k-4} \atop {x+(k-1)y=k}} \right.$
Tìm giá trị nguyên của k để hệ có nghiệm nguyên

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-27T09:50:22+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:52:14+00:00

  để pt có n khi và chỉ khi 

  k khác 1

  k khác 4/3

  k khác 1

  k khác 0

  bạn có sách tuyển sinh 10 ko, có thì mở trang 34 nó có hướng dẫn đó. Chúc học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )