Cho hình bình hành ABCD , AC là đường chéo lớn . Kẻ CE vuông góc với AB tại E , CF vuông góc với AD tại F , BI vuông góc với AC tại I a, chứng minh t

Question

Cho hình bình hành ABCD , AC là đường chéo lớn . Kẻ CE vuông góc với AB tại E , CF vuông góc với AD tại F , BI vuông góc với AC tại I
a, chứng minh tam giác AIB đồng dạng với tam giác AEC
b, chưng minh tam giác AIE đồng dạng với tam giác ABC
c, chứng minh AB . AE + AF . CB = AC2
d, tia BI cắt đường thẳng CD tại Q và căt cạnh AD tại K . chứng minh BI2 = IK . IQ

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-20T07:12:32+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:13:32+00:00

  a) Xét ∆AIB và ∆AEC có:
  góc BAI chung
  góc BIA = góc AFC = 90°
  =>∆AIB đồng dạng ∆AEC (g-g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )