Cho hình cầu bán kính R. Hệ thức liên hệ giữa thể tích hình cầu V với diện tích mặt cầu S là: A. V=1/3S. B. V=1/3 S.R. C.V=4/3piS3. D.V=S.R

Question

Cho hình cầu bán kính R. Hệ thức liên hệ giữa thể tích hình cầu V với diện tích mặt cầu S là:
A. V=1/3S. B. V=1/3 S.R. C.V=4/3piS3. D.V=S.R

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-11T00:56:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:57:23+00:00

  Đáp án: $B$

   

  Giải thích các bước giải:

  $S=4\pi.R^2$

  $V=\dfrac{4}{3}\pi.R^3=4\pi.R^2.\dfrac{1}{3}R=\dfrac{1}{3}SR$

  0
  2021-07-11T00:57:50+00:00

  Ta có thể tích hình cầu

  $V=\dfrac{4}{3}πr^3$

  Diện tích mặt cầu 

  $S=4πr^2$

  $\Rightarrow V=\dfrac{1}{3}.4πr^2.r=\dfrac{1}{3}S.r$

  Chọn $B$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )