Cho hình chữ Nhật MNPQ a.Xác định trục đối xứng hình chữ Nhật MNPQ b.Gọi E là giao điểm 2 đường chéo hình chữ nhật MNPQ.Chỉ ra điểm đối xứng với điểm

Question

Cho hình chữ Nhật MNPQ
a.Xác định trục đối xứng hình chữ Nhật MNPQ
b.Gọi E là giao điểm 2 đường chéo hình chữ nhật MNPQ.Chỉ ra điểm đối xứng với điểm N qua điểm E

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-09-08T13:57:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T13:58:14+00:00

    a) Gọi E là giao điểm của 2 đường chéo. Kẻ Ex//MN và Ey//NP.

    KHi đó, hình chữ nhật MNPQ nhận Ex và Ey là trục đối xứng.

    b) Điểm đối xứng với N qua E là Q do E là trung điểm NQ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )