Cho hình tam giác ABC có diện tích là 288 cm²,cạnh đáy BC = 32 cm trên đường cao AH lấy điểm D sao cho DH= ⅓ AH .Tính diện tích tam giác DBC?

Question

Cho hình tam giác ABC có diện tích là 288 cm²,cạnh đáy BC = 32 cm trên đường cao AH lấy điểm D sao cho DH= ⅓ AH .Tính diện tích tam giác DBC?

in progress 0
Iris 1 tuần 2021-09-12T23:30:38+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:32:08+00:00

  chiều cao AH dài là 

  288*2/32=18 cm

  DH dài là

  18/3=6 cm 

  diện tích tam giác DBC là 

  6*32/2=96 cm^2

  vậy diện tích DBC là 96 cm^2

   

  0
  2021-09-12T23:32:16+00:00

  Chiều cao đoạn AH dài là:

  288 . 2 : 32 = 18 (cm)

  Đoạn DH dài là:

  18 : 3 = 6 (cm) 

  Diện tích hình tam giác DBC là: 

  6 . 32 : 2 = 96 cm^2

  Vậy diện tích hình tam giác DBC là 96 cm^2.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )