Cho hình tam giác ABC, M là điểm chính giữa của AC. N là điểm chính giữa của AB. Nối B với M, C với N cắt nhau tại O . Nối M với N ta được hình thang

Question

Cho hình tam giác ABC, M là điểm chính giữa của AC. N là điểm chính giữa của AB. Nối B với M, C với N cắt nhau tại O . Nối M với N ta được hình thang MNBC. So sánh MN với BC
B) Tính diện tích hình tam giác MON biết diện tích hình tam giác ABC bằng 80 cm vuông
Giải giúp em có vẽ hình nhé giải chi tiết bằng cách lớp 5 nhé

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-22T11:48:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-22T11:50:11+00:00

    chịu

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )