cho hình thang abcd,ab song song với cd,ab nhỏ hơn cd lần lượt là trung điểm AB,CD,BC.Cm tứ giác ABCD là hình j vì sao

Question

cho hình thang abcd,ab song song với cd,ab nhỏ hơn cd lần lượt là trung điểm AB,CD,BC.Cm tứ giác ABCD là hình j vì sao

in progress 0
Savannah 5 ngày 2021-09-09T14:00:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T14:01:54+00:00

    Đáp án:

    la hinh thang

    Giải thích các bước giải: vi de da cho hinh thang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )