Cho hình thang ABCD có 2 đáy là AB và CD.Biết AB=15cm,CD =20cm,chiều cao hình thang là 14cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E a)Tính diện tích hì

Question

Cho hình thang ABCD có 2 đáy là AB và CD.Biết AB=15cm,CD =20cm,chiều cao hình thang là 14cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E
a)Tính diện tích hình thang ABCD ?
b)Tính diện tích tám giác CED?

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-10-28T12:23:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:24:46+00:00

  Đáp án:

   a) 245 cm2

  Giải thích các bước giải:

   a) Diện tích hình thang ABCD là: 

             (15+20) x 14 : 2 = 245 ( cm2 )

                    Đáp số: 245 cm2 

  b) ko cắt đc đường chéo AC, BD vì hai đường chéo ko cùng 1 đường thẳng

  0
  2021-10-28T12:24:56+00:00

  Đáp án:

   105 cm²

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích hình thang ABCD là:

   (20 + 15)×14 : 2=245 (cm²)

  Diện tích tám giác CED là:

   14 × 15 : 2 = 105 (cm²)

                     Đáp số:105 cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )