Cho hình thang ABCD có đáy AB là 18 cm , đáy CD là 27 cm . M là 1 điểm trên cạnh bên AD và MD bằng 1/3 AD . Từ M kẻ đường song song với đáy CD cắt cạn

Question

Cho hình thang ABCD có đáy AB là 18 cm , đáy CD là 27 cm . M là 1 điểm trên cạnh bên AD và MD bằng 1/3 AD . Từ M kẻ đường song song với đáy CD cắt cạnh bên BC tại N . Tính đoạn MN biết diện tích hình thang ABCD là 405 cm2[ko vần vẽ hình]

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-09T09:08:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-09T09:10:07+00:00

    Đáp án:

     18 cm .

    Giải thích các bước giải:

    Một đoạn MN là :

    27 – 18 = 9 (cm)

    Đoạn MN là :

    27 – 9 = 18 (cm)

          Đáp số : 18 cm.

    0
    2021-10-09T09:10:30+00:00

    1 đoạn củ MN là:

    27-18=9(cm)

    MN là:

    27-9=18(cm)

     ĐS:18cm

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )