cho hình thang có diện tích là 228 m ² , đáy lớn hơn đáy bé 14,2m,tìm đáy lớn biết nếu tăng đáy bé 4,5 m thì diện tích tăng thêm 18m ².

Question

cho hình thang có diện tích là 228 m ² , đáy lớn hơn đáy bé 14,2m,tìm đáy lớn biết nếu tăng đáy bé 4,5 m thì diện tích tăng thêm 18m ².

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-12T07:36:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:38:32+00:00

  Đáp án:

   35,6m

  Giải thích các bước giải:

   Chiều cao là:

  18×2:4,5=8m

   tổng đáy lớn và bé là:

  228×2:8=57m

  đáy lớn là:

  (57+14,2):2=35,6m

  0
  2021-08-12T07:38:33+00:00

  Diện tích tăng thêm là diện tích tam giác có đáy là `4,5` m và chiều cao là chiều cao hình thang ban đầu và bằng:

  `18 . 2 : 4,5 = 8` (m)

  Tổng hai đáy ban đầu là:

  `228 . 2 : 8 = 57`(m)

  Độ dài đáy lớn là:

  `(57+14,2) : 2 = 35,6`(m)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )