Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D , AB 1/3 CD . Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M a) So sánh diện tích hai tam giác ABM và ACM. b) Diện tíc

Question

Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D , AB 1/3 CD . Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M
a) So sánh diện tích hai tam giác ABM và ACM.
b) Diện tích hình thang ABCD ,biết diện tích tam giác ABM bằng 40 cm vuông

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-07T21:00:59+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T21:02:14+00:00

  Đáp án: 

  Giải thích các bước giải:

  a) ABC =  ADC ( Có chung chiều cao, hạ từ đỉnh A và đáy AB =  CD.

  b) ABM =  ACM ( Có chung đáy AM và chiều cao ABM =  chiều cao ACM ).

  Diện tích ABC: 64 : 4 = 16 ( cm2 )

  Diện tích  ABM: 16 : 2 = 8 ( cm2 ).

  Cho chị vote + cám ơn + ctlhn nhé!

  #Chucemhoctot

  0
  2021-09-07T21:02:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) ABC = $\dfrac{1}{3}$ ADC ( vì có chung chiều cao  hạ từ đỉnh A và đáy AB = $\dfrac{1}{3}$  CD

  b) ABM = $\dfrac{1}{3}$ ACM (vì có chung đáy AM và chiều cao  ABM = $\dfrac{1}{3}$ chiều cao ACM)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )