Cho hình vẽ. Biết: A= 50 độ, ACD= 110 độ, D= 60 độ. Chứng minh rằng: AB // DE.

Question

Cho hình vẽ.
Biết: A= 50 độ, ACD= 110 độ, D= 60 độ.
Chứng minh rằng: AB // DE.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-09T18:04:41+00:00 1 Answers 122 views 1

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:05:49+00:00

  Vẽ trong góc ACD tia CO sao cho CO//AB

  ⇒Aˆ=ACOˆ (2 góc so le trong)

  ⇒ACOˆ=50o

  Vì tia CO nằm giữa 2 tia CA và CD nên:

  ACOˆ+DCOˆ=ACDˆ

  ⇒50o+DCOˆ=110o0

  ⇒DCOˆ=110o−50o=60o

  Vì DCOˆ=Dˆ=60o nên:

  CO//DE (Vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

  Vì AB//CO và DE//CO nên AB//DE (đpcm)

  Bạn vào đây để xem hình vẽ nhé

  https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=Cho+h%C3%ACnh+v%E1%BA%BD,+bi%E1%BA%BFt+A=50*,+ACD=110*,+D=60*.+Ch%E1%BB%A9ng+minh+r%E1%BA%B1ng+AB//DE+++++++++++++++++B+A+C+D+E&id=453801

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )