cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 2. Lấy điểm M trên đoạn BC sao cho MB=3MC, N là trung điểm của cạnh AB. Tính tích vô hướng của vecto DC nhân v

Question

cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 2. Lấy điểm M trên đoạn BC sao cho MB=3MC, N là trung điểm của cạnh AB. Tính tích vô hướng của vecto DC nhân vecto MN

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-05T16:18:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:20:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   \(MN^{2}= NB^{2}+BM^{2}= 1+\frac{3}{4}\)

  =\(\frac{7}{4}=>MN=\frac{\sqrt{7}}{2}\)

   Ta có MN cắt DC tại E

  Tam giác MCE cân tại C 

  Góc MEC=45⁰

  => vectơ MN .vectơ DC=\(1.\frac{\sqrt{7}}{2}.cos45⁰\)=\(\frac{\sqrt{14}}{4}\)

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )