Cho hình vuông $ABCD$, $M$ là điểm thay đổi trên cạnh $BC \ (M \ne B)$ và $N$ là điểm thay đổi trên cạnh $CD \ (N \ne D)$ sao cho `\hat{MAN}=\hat{MAB}

Question

Cho hình vuông $ABCD$, $M$ là điểm thay đổi trên cạnh $BC \ (M \ne B)$ và $N$ là điểm thay đổi trên cạnh $CD \ (N \ne D)$ sao cho `\hat{MAN}=\hat{MAB}+\hat{NAD}`
a, $BD$ cắt `AN` và `AM` tại `P` và `Q`. CMR: `P,Q,M,C,N` cùng nằm trên 1 đường tròn
b, CMR: $MN$ luôn tiếp xúc với 1 đường tròn cố định khi $M,N$ thay đổi
c, $\Delta APQ:S_1; \ \ PQMN: S_2$. CMR `S_1/S_2` không đổi khi $M,N$ thay đổi

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-11-01T14:56:43+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:58:39+00:00

  a , Từ gt suy ra: $\widehat{MAN}=90°$

  Tứ giác ABMP có $\widehat{PBM}=\widehat{PAM}=45°$

  nên tứ giác nội tiếp $==>\widehat{MPA}=90°$

  Tương tự tứ giác ADNQ nội tiếp và có $\widehat{NQA}=90°$

  Vậy $P,Q,M,C,N$ cùng nằm trên 1 đường tròn

  b,Kẻ $AH \ both NM$ .

  $∆AHM=ABM==>AH=AB$

  Vậy $MN$ luôn tiếp xúc với 1 đường tròn cố định khi $M,N$ thay đổi

  c,Do ∆AQN và ∆APM vuông cân tại Q và P nên:

  $AQ/AN=AP/AM=1/√2$

  $==>S^APQ/S^AMN=AQ.QP/AN.AM=1/√2.1/√2=1/2$

  $==>S^1/S^2=1$ và không đổi khi $M,N$ thay đổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )