Cho hình vuông.Nếu giảm cạnh hình vuông thứ nhất 45m cạnh thứ 2 6m thì được 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính diện tích hình vuông

Question

Cho hình vuông.Nếu giảm cạnh hình vuông thứ nhất 45m cạnh thứ 2 6m thì được 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính diện tích hình vuông lúc đầu

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-09T15:53:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:54:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì cạnh hình vuông có độ dài bằng nhau nên sau khi giảm 2 cạnh thì chiều dài hơn chiều rộng:

  `45-6=39\ (m)`

  Chiều rộng là: `39:(3-1)=19,5\ (m)`

  Cạnh hình vuông là:

  `19,5+45=64,5\ (m)`

  Diện tích hình vuông là:

  `64,5×64,5=4160,25\ (m^2)` 

  0
  2021-09-09T15:54:41+00:00

  Hiệu của chiều dài và chiều rộng hcn sau:

                     `45-6=39` `(m)`

  Cạnh hình vuông ban đầu:

                     `39:(3-1)+45=64,5` `(m)`

  Vậy diện tích hình vuông ban đầu:

                    `64,5×64,5=4160,25` `(m^2)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )