Cho kẽm Zn phản ứng với dung dịch axi clohidric dư sau phản ứng thấy tạo ra muối kẽm Clorua và 5,6L khí hidro ở đktc a) VT PTHH của phản ứng b)Tính m

Question

Cho kẽm Zn phản ứng với dung dịch axi clohidric dư sau phản ứng thấy tạo ra muối kẽm Clorua và 5,6L khí hidro ở đktc
a) VT PTHH của phản ứng
b)Tính mZn tham gia vào phản ứng?
c) tính số phản ứng HCl tham gia vào phản ứng?

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-04T04:26:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:27:41+00:00

  Đáp án:

  $a/$ PTHH:

  Zn + 2HCl –> ZnCl2 + H2

  0,25<-0,5  <–   0,25<–0,25 (mol)

  $nH2 = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)$

  $b/ mZn = n.M = 0,25.65 = 16,25 (g)$

  $c/ mHCl = n.M = 0,5.36,5 = 18,25 (g)$ 

  0
  2021-11-04T04:27:55+00:00

  a) PTHH: Zn+2HCl–>ZnCl2+H2

                 0,25   0,5       0,25    0,25

  B) nH2=5,6/ 22,4=0,25 mol

  nZn=nH2=0,25 mol

  m=n. M=0,25. 56=14g

  c) mHCl=0,5. 36,5=18,25g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )