Cho m gam SO3 vào 20 gam dung dịch H2SO4 10% dung dịch H2SO4 20%. a) Viết phương trình hóa học của SO3 với H2O. b) Tìm giá trị của m (H = 1, O = 16,

Question

Cho m gam SO3 vào 20 gam dung dịch H2SO4 10% dung dịch H2SO4 20%.
a) Viết phương trình hóa học của SO3 với H2O.
b) Tìm giá trị của m (H = 1, O = 16, S = 32).

in progress 0
Liliana 4 ngày 2021-12-07T02:04:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:06:14+00:00

  Đáp án:

   19,52 g

  Giải thích các bước giải:

   a) SO3+H2O->H2SO4

  b)

  mH2SO4 ban đầu=20×10%=2 g

  gọi a là số mol SO3

  ta có

  mH2SO4 sau pu=2+98a

  mdd spu=80a+20

  Ta có

  (2+98a)/(80a+20)=20%

  =>a=0,244 mol

  mSO3=0,244×80=19,52 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )