Cho M(x| x thuộc Z,x+4/x-3 thuộc Z) Hỏi M có mấy phần tử ..cách giải cho mình lun nha

Question

Cho M(x| x thuộc Z,x+4/x-3 thuộc Z)
Hỏi M có mấy phần tử ..cách giải cho mình lun nha

in progress 0
Kaylee 5 ngày 2021-09-12T23:43:45+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:45:38+00:00

  Đáp án:

  có 4 phần tử

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \frac{{x + 4}}{{x – 3}} = \frac{{x – 3 + 7}}{{x – 3}} = 1 + \frac{7}{{x – 3}} \in Z\\
  vi\,1 \in Z\,nen\,de\,\frac{{x + 4}}{{x – 3}} \in Z\,thi\,\frac{7}{{x – 3}} \in Z\\
  \Rightarrow (x – 3) \in U(7)\\
  \Rightarrow (x – 3) \in \left\{ { – 7; – 1;1;7} \right\}\\
  \Rightarrow x \in \left\{ { – 4;2;4;10} \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )