Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Giữa hai đầu đoạn mạch có 1 HDT xoay chiều 200/√2 V – 50Hz. Cuộn dây thuần cảm L= 2/π. C= 10-⁴/π F. Tìm giá trị R để

Question

Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Giữa hai đầu đoạn mạch có 1 HDT xoay chiều 200/√2 V – 50Hz. Cuộn dây thuần cảm L= 2/π. C= 10-⁴/π F. Tìm giá trị R để công suất mạch là 80W?
A. 100 Ôm
B 200 Ôm
C 50 ôm
D C và B

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-17T13:30:27+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:32:15+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{align}
    & {{Z}_{L}}=2\pi .f.L=2\pi .50.\dfrac{2}{\pi }=200\Omega  \\ 
   & {{Z}_{C}}=\dfrac{1}{2\pi .f.C}=\dfrac{1}{2\pi .50.\dfrac{{{10}^{-4}}}{\pi }}=100\Omega  \\ 
  \end{align}$

  Công suất toàn mạch:

  $P=\dfrac{{{U}^{2}}.R}{{{Z}^{2}}}=\dfrac{{{U}^{2}}.R}{{{R}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}}$

  $\Leftrightarrow 80=\dfrac{{{\left( \dfrac{200}{\sqrt{2}} \right)}^{2}}.R}{{{R}^{2}}+{{100}^{2}}}$

  $\Rightarrow \left\{ \begin{align}
    & R=50\Omega  \\ 
   & R=200\Omega  \\ 
  \end{align} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )