cho mik hỏi nếu muốn chứng minh tứ giác thành hình vuông thì mik phải làm như thé nào

Question

cho mik hỏi nếu muốn chứng minh tứ giác thành hình vuông thì mik phải làm như thé nào

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-29T18:28:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:29:20+00:00

  Một tứ giác là hình vuông khi nó vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi. Một tứ giác là hình chữ nhật khi nó có 3 góc vuông; hoặc là hình bình hành có 1 góc vuông;… (sgk lớp 7). Một tứ giác là hình thoi khi nó có 4 cạnh bằng nhau, có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm;…(sgk lớp 7)

   

  0
  2021-08-29T18:30:02+00:00

  Đáp án:

   Bạn xem kĩ lý thuyết về phần dấu hiệu nhận biết của hình vuông nhé!

  Giải thích các bước giải:

   Bạn chứng minh tứ giác là hình vuông nhờ các dấu hiệu nhận biết sau:

  +) Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 3 góc vuông là hình vuông.

  +) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

  +) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

  +) Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

  +) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

  +) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )