cho mình hỏi chút là thực vật C3 có điểm bù CO2 cao đúng k ạ !

Question

cho mình hỏi chút là thực vật C3 có điểm bù CO2 cao đúng k ạ !

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-11-21T07:51:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:52:44+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Điểm bù CO2 Là nồng độ CO2 mà tại đó \(I_{quang\,hợp}=I_{hô\,hấp}\)

  cây C3 có điểm bù CO2 cao (30-70ppm) => năng suất không cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )