Cho mình hỏi khi nào thì một chất đóng vai trò là môi trường trong phản ứng hóa học vậy? Cho VD

Question

Cho mình hỏi khi nào thì một chất đóng vai trò là môi trường trong phản ứng hóa học vậy? Cho VD

in progress 0
Serenity 4 tháng 2021-08-17T13:37:58+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:39:27+00:00

  Một chất là môi trường khi nó tham gia phản ứng oxi hoá khử nhưng chất đó không có nguyên tố nào thay đồi số oxi hoá; hoặc một phần chất thay đổi, một phần thì không.

  VD: $MnO_2+4HCl\to MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $HCl$ vừa là chất khử (nhường e tạo $Cl_2$) vừa là môi trường (tạo muối clorua)

  0
  2021-08-17T13:39:30+00:00

  Một chất đóng vai trò là môi trường thì số oxi hóa của các nguyên tố trong chất đó không thay đổi trong phản ứng.

  Ví dụ \(H_2SO_4\) trong phản ứng.

  \(10KCl + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}8{K_2}S{O_4} + 5C{l_2} + 2MnS{O_4}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )