Cho mình hỏi nếu thứ tự nung hỗn hợp muối cacbonat . Ví dụ như giữa MgCO3 và CaCO3 thì cái nào sẽ được nung đầu tiên ?

Question

Cho mình hỏi nếu thứ tự nung hỗn hợp muối cacbonat .
Ví dụ như giữa MgCO3 và CaCO3 thì cái nào sẽ được nung đầu tiên ?

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-12T00:50:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T00:51:10+00:00

  MgCO3 nung trước CaCO3 nha

   

  0
  2021-10-12T00:52:01+00:00

  cái này đâu có kết hợp đc thành 1 PTHH đâu

  CaCO3 (nhiệt độ) → CaO + CO2

  MgCO3 (nhiệt độ) → MgO + CO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )