Cho mk hỏi đuôi ing dùng trong thì nào Đuôi ed dùng trong thì nào

Question

Cho mk hỏi đuôi ing dùng trong thì nào
Đuôi ed dùng trong thì nào

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-16T19:03:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:05:17+00:00

  Đuôi ing dùng trong thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tương lai tiếp diễn

  Đuôi ed dùng trong thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai hoàn thành

  0
  2021-10-16T19:05:19+00:00

  Đuôi $ing$ được dùng trong các trường hợp:

  – Đứng sau danh động từ

  – Chia động từ ở thì QKTD, HTTD, TLTD

  – Tính từ có kết thúc bằng đuôi “ing” được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào .
  Đuôi $ed$ được dùng trong các trường hợp:

  – Chia động từ ở thì QKĐ, HTHT, TLHT

  Tính từ kết thúc bằng “ed” được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )