cho mk hỏi thế nào là 1 bản tuyên ngôn độc lập . Nội dung bản tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là j

Question

cho mk hỏi thế nào là 1 bản tuyên ngôn độc lập . Nội dung bản tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là j

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-12-06T09:08:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:09:24+00:00

  Tuyên ngôn độc lập chính là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại nước của mình từ tay nước khác

  Bài thơ ở đâu ạ ?

  0
  2021-12-06T09:09:49+00:00

  Bản tuyên ngôn độc lập là tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là để khẳng định chủ quyền của quốc gia 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )