Cho mk hỏi từ ” để” là quan hệ từ vây nó mang ý nghĩ gì.Đặt câu với quan hệ từ “để”

Question

Cho mk hỏi từ ” để” là quan hệ từ vây nó mang ý nghĩ gì.Đặt câu với quan hệ từ “để”

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-11-10T20:58:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:59:45+00:00

  ‘để’ trong qht là chỉ mục đích
  vd=>em học bài để mai đi thi đc điểm cao

  0
  2021-11-10T20:59:58+00:00

  Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa câu trong đoạn văn nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Ví dụ: Và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về…
  VD: Em phải luôn được điểm 10 để mẹ khen.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )