cho n điểm phân biệt trong đó ko có 3 điểm thẳng hàng . qua 2 điểm vẽ đc 1 đường thẳng .có tất cả 28 đường thẳng . tìm n

Question

cho n điểm phân biệt trong đó ko có 3 điểm thẳng hàng . qua 2 điểm vẽ đc 1 đường thẳng .có tất cả 28 đường thẳng . tìm n

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-13T18:57:10+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T18:58:50+00:00

    cứ 1 điểm bất kì thì nối với các điểm còn lại.=> số đường thẳng nối được là n(n-1).Mà các đường thảng lại bị trùng nhau nên chỉ có một nửa số đường thẳng đc nối

    Có 28 đường thẳng =>n(n-1)/2 = 28 => n=8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )