Cho (O) và A là điểm nằm bên ngoài đường tròn.kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (A, B là tiếp điểm) a) chứng minh OA vuông góc với BC B) vẻ đư

Question

Cho (O) và A là điểm nằm bên ngoài đường tròn.kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (A, B là tiếp điểm)
a) chứng minh OA vuông góc với BC
B) vẻ đường kính CD chứng minh BD//AO
c) tính độ dài các cạnh cửa tam giác ABC biết OB =2,OC =4 ?

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-07-09T21:59:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:00:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a có: AB = AC (tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). Nên ΔABC cân tại A.

  Lại có AO là tia phân giác của góc A nên AO ⊥ BC. (trong tam giác cân, đường phân giác cũng là đường cao)

  b) Gọi I là giao điểm của AO và BC. Suy ra BI = IC (đường kính vuông góc với một dây).

  Xét ΔCBD có :

  CI = IB

  CO = OD (bán kính)

  ⇒ BD // HO (HO là đường trung bình của BCD) ⇒ BD // AO.

  0
  2021-07-09T22:00:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có: AB = AC (tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). Nên ΔABC cân tại A.

  Lại có AO là tia phân giác của góc A nên AO ⊥ BC. (trong tam giác cân, đường phân giác cũng là đường cao)

  b) Gọi I là giao điểm của AO và BC. Suy ra BI = IC (đường kính vuông góc với một dây).

  Xét ΔCBD có :

  CI = IB

  CO = OD (bán kính)

  ⇒ BD // HO (HO là đường trung bình của BCD) ⇒ BD // AO.

  QUẢNG

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )