cho xOy = 30 độ . Từ A trong xOy vẽ đường thẳng cắt Oy ở B sao cho ABy = 30 độ . Chứng minh Ox // AB

Question

cho xOy = 30 độ . Từ A trong xOy vẽ đường thẳng cắt Oy ở B sao cho ABy = 30 độ . Chứng minh Ox // AB

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-07-08T21:00:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T21:01:49+00:00

  Ta có: `∠xOb=∠ABy=30`

  Mà `2` góc này ở vị trí đồng vị

  `=> Ox` // `AB`

   

  0
  2021-07-08T21:02:01+00:00

  Đáp án:có gì không hiểu lại nhé 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )