Cho $(P) y=2x²+4x-2$ và $(d)y=-mx+3$ $a)$ Tìm m để $(P)$ và $(d)$ không có điểm chung $b)$ Tìm m để $(P)$ và $(d)$ tiếp xúc nhau

Question

Cho $(P) y=2x²+4x-2$ và $(d)y=-mx+3$
$a)$ Tìm m để $(P)$ và $(d)$ không có điểm chung
$b)$ Tìm m để $(P)$ và $(d)$ tiếp xúc nhau

in progress 0
Quinn 6 ngày 2021-12-04T00:20:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:21:44+00:00

  Đáp án:

  a) $m\in \varnothing$

  b) $m\in \varnothing$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoành độ giao điểm giữa $(P)$ và $(d)$

  $\quad 2x^2 + 4x – 2 = – mx +3$

  $\Leftrightarrow 2x^2 + (m+4)x – 5 = 0\qquad (*)$

  a) $(P)$ và $(d)$ không có điểm chung

  $\Leftrightarrow (P)$ và $(d)$ không cắt nhau

  $\Leftrightarrow (*)$ vô nghiệm

  $\Leftrightarrow \Delta_{(*)}< 0$

  $\Leftrightarrow (m+4)^2 + 40 < 0$ (vô lí)

  Do đó $(P)$ và $(d)$ luôn cắt nhau

  Vậy không có $m$ để $(P)$ và $(d)$ không có điểm chung

  b) Ta có:

  $\Delta_{(*)} = (m+4)^2 + 40 > 0$

  Do đó $(P)$ và $(d)$ luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

  Vậy không có $m$ để $(P)$ và $(d)$ tiếp xúc nhau

  0
  2021-12-04T00:22:23+00:00

  `text{Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là}`

  `2x^2 + 4x – 2 = -mx + 3`

  `-> 2x^2 + (4 + m)x – 5 = 0` $(*)$

  `-> Δ = (4 + m)^2 – 4.2.(-5) = 16 + 8m + m^2 + 40 = m^2 + 8m + 56 > 0`

  `a) text{Để}` `(P) cap (d)` `text{không có điểm chung}`

  `->` `text{Phương trình}` $(*)$ `text{vô nghiệm}`

  `text{Mà}`

  `Δ > 0`

  `-> text{Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt}`

  `-> text{Hai đường thẳng luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt}`

  `-> m in ∅`

  `b) text{Để}` `(P)` `text{và}` `(d)` `text{tiếp xúc nhau}`

  `->` `text{Phương trình}` $(*)$ `text{có nghiệm kép}`

  `-> Δ = 0`

  `text{Mà}` `Δ > 0` `text{với}` `AA m in RR`

  `-> text{Hai đường thẳng luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt}`

  `-> m in ∅`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )