cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 125.Tìm phân số đó biết rằng phân số đó có thể rút gọn bằng 2/3

Question

cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 125.Tìm phân số đó biết rằng phân số đó có thể rút gọn bằng 2/3

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-07-19T11:16:03+00:00 2 Answers 252 views 0

Answers ( )

  3
  2021-07-19T11:17:42+00:00

  Tử số là:

      `125÷(2+3)×2=50`

  Mẫu số là:

      `125-50=75`

  Vậy phân số là `50/75`

  1
  2021-07-19T11:17:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phân số đó rút gọn bằng $\dfrac{2}{3}$ nên tỉ số giữa tử số và mẫu số là $\dfrac{2}{3}$

  Tổng số phần bằng nhau là :

  $2+3=5$ ( Phần )

  Tử số là :

  $125:5×2=50$

  Mẫu số là :

  $125:5×3=75$

  Vậy phân số cần tìm là $\dfrac{50}{75}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )