Cho phương trình x^2 -2 (m+1)x+m-4=0 A,Giải pt khi m=1 B,CMR pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với V giá trị của M C,CMR : bt A :x1(1-x2)+x2(1-x1) ko phụ

Question

Cho phương trình x^2 -2 (m+1)x+m-4=0
A,Giải pt khi m=1
B,CMR pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với V giá trị của M
C,CMR : bt A :x1(1-x2)+x2(1-x1) ko phụ thuộc m

in progress 0
Kylie 1 tuần 2021-12-07T18:06:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:07:56+00:00

  Đáp án:

   a>

  m=1 pt trở thành

  x^2-4x-3=0

  x1=2+can7;x2=2-can7

  b> 

  delta)’=(m+1)^2-m+4=m^2+m+5=(m+1/2)^2+5-1/4>0

  => pt luân có 2 nghiệm phân biệt vs mọi gt của m.

  c>

  A=(x1+x2)-2x1x2

  =2m+2-2(m-4)

  =10.

  => A không phụ thuôc vào m.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )