Cho phương trình x2 – (2m-1)x + m(m-1)= 0 với m là tham số) a) Giải phương trình khi m= 1

Question

Cho phương trình x2 – (2m-1)x + m(m-1)= 0 với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m= 1

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-10-28T11:56:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:57:27+00:00

  Khi m = 1 

  thay vào phương trình ta được :

  x²-(2 – 1 ) x + 1( 1-1) = 0 

  => x²-x =0

  => x(x-1) =0

  => x=0

  x-1 = 0

  => x=0

  x = 1 

  Vậy x=0 ; x= 1 

   

  0
  2021-10-28T11:58:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )