Cho pt (2m-1)x²+5mx-2+m=0 Tìm m để (1) có nghiệm x1=5.tìm nghiệm còn lại

Question

Cho pt (2m-1)x²+5mx-2+m=0
Tìm m để (1) có nghiệm x1=5.tìm nghiệm còn lại

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-24T17:59:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T18:00:15+00:00

  Vì (1) có nghiệm x1 = 5

  Thay x = 5 vào (1), ta có:

      (2m – 1).5² + 5m.5 – 2 + m = 0

  ⇔ 25.(2m – 1) + 25m – 2 + m = 0

  ⇔            50m – 25 + 26m – 2 = 0

  ⇔                             76m – 27 = 0 

  ⇔                                    76m = 27

  ⇔                                        m = 27/76

  Vậy m = 27/76

  => (1): (2.27/76 – 1).x² + 5.27/76.x – 2 + 27/76 = 0

  ⇔ (-11/38).x² + 135/76.x – 125/76 = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=25/22\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm còn lại là: x2 = 25/22

   

  0
  2021-10-24T18:00:25+00:00

  .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )