Cho r1 song song với r2,và chúng mắc nối tiếp với điện trở r3 biết r1=5 ôm, r2=7,5 ôm, r3=3 ôm. hiệu điện thế u ab=4,5 V. a) tính điện trở tương đương

Question

Cho r1 song song với r2,và chúng mắc nối tiếp với điện trở r3 biết r1=5 ôm, r2=7,5 ôm, r3=3 ôm. hiệu điện thế u ab=4,5 V.
a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
c tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở r1 trong thời gian 1 phút 30 giây.
d thay điện trở r3 bởi một bóng đèn Đ loại 3 V-4,5 W. Bóng đèn Đ có sáng bình thường không? Giải thích.

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-09T16:07:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:09:02+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a.{R_{td}} = 6\Omega \\
  b.{I_3} = 0,75A\\
  {I_1} = 0,45A\\
  {I_2} = 0,3A\\
  c.Q = 91,125J
  \end{array}$

  Giải thích các bước giải:

  a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
  ${R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} + {R_3} = \dfrac{{5.7,5}}{{5 + 7,5}} + 3 = 6\Omega $

  b. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:
  $\begin{array}{l}
  {I_3} = {I_m} = \dfrac{U}{{{R_{td}}}} = \dfrac{{4,5}}{6} = 0,75A\\
  {I_1} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}.{I_m} = \dfrac{{7,5}}{{5 + 7,5}}.0,75 = 0,45A\\
   \Rightarrow {I_2} = {I_3} – {I_1} = 0,75 – 0,45 = 0,3A
  \end{array}$

  c. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 là:
  ${Q_1} = {I_1}^2.{R_1}.t = 0,{45^2}.5.\left( {1.60 + 30} \right) = 91,125J$

  d. Điện trở của đèn là:

  ${P_d} = \dfrac{{{U_d}^2}}{{{R_d}}} \Leftrightarrow {R_d} = \dfrac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}} = \dfrac{{{3^2}}}{{4,5}} = 2\Omega $

   Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này là:

  ${R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} + {R_d} = \dfrac{{5.7,5}}{{5 + 7,5}} + 2 = 5\Omega $

   Cường độ dòng điện qua đèn lúc này là:

  ${I_d} = {I_m} = \dfrac{U}{{{R_{td}}}} = \dfrac{{4,5}}{5} = 0,9A$

   Cường độ dòng điện định mức qua đèn là:

  ${I_d}’ = \dfrac{{{P_d}}}{{{U_d}}} = \dfrac{{4,5}}{3} = 1,5A$ 

  Vậy đèn sáng yếu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )