Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện tr

Question

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.
Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện S1 và S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hệ như thế nào.

in progress 0
Eloise 2 năm 2021-07-16T17:37:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:38:13+00:00

  Đáp án:

  Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.

  Khi hai điện trở có cùng độ dài và cùng làm bằng 1 chất liệu thì ta có:

  $\begin{array}{l}
  {R_2} = \rho \dfrac{l}{{{R_2}}}\\
  {R_3} = \rho \dfrac{l}{{{S_3}}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{S_3}}}{{{S_2}}} = \dfrac{{3S}}{{2S}} = \dfrac{3}{2} \Rightarrow {R_2} = \dfrac{3}{2}{R_3}
  \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )