cho dãy số :3 ; 18 ; 48 ; 93 ; 153 ; ….. hãy nêu quy luật của nó và tìm số hạng thứ 100 của dãy NL : giải thích rõ nha , iemk ms ,lp 5 nên mn đừn

Photo of author

By Jasmine

cho dãy số :3 ; 18 ; 48 ; 93 ; 153 ; …..
hãy nêu quy luật của nó và tìm số hạng thứ 100 của dãy
NL : giải thích rõ nha , iemk ms ,lp 5 nên mn đừng giải thích cụa cấp 2 á iemk honqq hiểu j âu
Viết một bình luận